Historie

V době vrcholné konjunktury sklářství měla Jizerka kolem 450 obyvatel, dvě funkční sklárny, byla zde škola, obchod, hostinec, pila, pekárna, kovárna a další řemesla. Roku 1911 byl  provoz ve sklárnách ukončen. Sklárny v údolích používající jako zdroj energie kamenného uhlí byly výkonnější než horské sklárny vytápěné dřevem.

Koncem 19. století vzrůstá obliba horské turistiky. V některých domech vznikají turistické ubytovny, někde i hospody. Po 2. světové válce byla většina domů na Jizerce znárodněna a předána k užívání Státním lesům. S příchodem motorových pil a další mechanizace do lesů pomalu odcházejí lesní dělníci. Větší chalupy se mění na rekreační střediska, menší na soukromé chaty. V 80. letech postihla okolní lesy ekologická katastrofa. Monokulturní smrkové lesy oslabené kyselými dešti
z elektráren v podhůří byly napadeny kůrovcem. Většina lesů v okolí byla vykácena. V 90. letech se rekreační střediska mění na soukromé penziony a restaurace. Lesy v okolí opět vyrůstají. V první vlně byly vysazovány hlavně smrky, v poslední době se porosty doplňují i listnatými stromy. Jizerka opět získala své kouzlo a je dnes ideálním místem pro klidnou i aktivní rekreaci v přírodě.


PANSKÝ DUM

Dům postavil v roce 1829 král jizerskohorských sklářů Franz Riedel spolu se sklárnami na Jizerce. Na začátku 20. století sloužil dům k rekreaci a později také jako hospodářské stavení lesní správy. Objekt je dnes chráněnou kulturní památkou. Při pohledu zvenku si zachoval mnoho z dřívější důstojnosti.

Historické foto

Vnitřek domu vypadal na začátku roku 2002 mnohem hůře. Zde bylo potřeba kouzlo domu rekonstruovat nebo spíše vytvořit téměř z ničeho. V sedmdesátých letech dvacátého století probíhala necitlivá rekonstrukce. Přeměna Panského domu na hromadné rekreační zařízení se naštěstí nepovedla. Nicméně nedokončená rekonstrukce zřejmě uchránila a ošetřila základní nosné prvky budovy. Dům byl dlouho nevyužíván, původní i minulými majiteli obnovené části se pomalu rozpadaly. Dům zřejmě hojně využívali méně či více náhodní a méně či více romantičtí pocestní. Od roku 2003 slouží opět Panský dům turistům a hotelovým hostům.

CHATA PYRAMIDA

 
Gasthaus_zur_PyramidePyramida_s_drevemPyramida_stavba

Proč byl počátkem 19. století na Jizerce postaven kamenný pomník "Pyramida" se přesně neví. Možná na počest návštěvy hraběte Clam-Gallase v roce 1815. Možná na počest první tavby v Riedlových sklárnách na Jizerce v roce 1829. Krátce po založení skláren byla postavena vedle pomníku Pyramida brusírna skla. Koncem 19. století otevřeli Kunzovi v budově brusírny hostinec "U pyramidy". Hostinec prosperoval, v roce 1927 k němu byl přistavěn prostorný roubený sál. Po 2. světové válce provozovala hostinec Pyramida velmi dobře známá paní Kakrdová (rozená Kunze). V této době byla Pyramida jedinou hospodou na Jizerce. V 60. letech byla paní Kakrdová Pyramidu prodala. Od té doby měnila Pyramida často vlastníky a provozovatele. Někteří sice zbudovali nesourodé přístavky, celková údržba objektu byla však čím dál tím více zanedbaná. I přesto zůstávala Pyramida po dlouhou dobu společenským centrem Jizerky. Pro mnoho návštěvníků Jizerky je dodnes pojmem. Na jaře 2005 byla zahájena celková rekonstrukce objektu, dokončena v dubnu 2006. Pyramida nyní nabízí lepší kvalitu služeb, tradiční atmosféru se podařilo zachovat. K obnovení Pyramidy jako společenského centra přispěje i obnovené jeviště.

SKLÁRNA

Sklárna je státem chráněná kamenná budova postavená rodinou krále jizerskohorských sklářů Riedla v roce 1866 jako druhá modernější sklárna na Jizerce. Sklárna tavila sklo a vyráběla skleněné výrobky až do začátku 20. století. Jako palivo pod sklářské pece bylo využíváno dřevo z místních lesů. Počátkem 20. století se jako zdroj energie začalo užívat uhlí. Sklárny se z náhorní plošiny odstěhovaly do údolí. Nová Sklárna na Jizerce ukončila činnost roku 1911.

Sklárna 1Sklárna 2Sklarna_stara_rozvaliny


Do druhé světové války sloužila Sklárna jako turistická ubytovna. Po druhé světové válce byla využívána většinou jako skladiště, garáž a podobně. Její údržba byla značně zanedbána. Na sklářskou tradici Jizerky navazují tradiční Anenské sklářské slavnosti na Jizerce. Po roce 1990 byl objekt zrestaurován a tím zachráněn před zbořením. Nyní Sklárna slouží jako restaurace a penzion.
Do unikátního obrovského prostoru bývalé kamenné výrobní haly bylo vestavěno kryté sportoviště.

Nezávazná rezervace

Jméno / firma
Datum příjezdu
Pokojů Nocí Dětí Dosp.
Email

Telefon
Poznámka

Panský dům a Pyramida

Komfortní ubytování v drsné a krásné přírodě náhorní plošiny horské oblasti Jizerské hory. Restaurace a salonky až pro 100 osob, vybavení pro školení. Stylové pokoje s vybavením v rekonstruovaných historických objektech. Horské cesty pro cyklisty, upravené tratě pro běžkaře, pěšinky pro pěší. Lesy, louky, skály, rašeliniště, horské říčky.

Spřízněné odkazy