Historia

W 1829 r. rozpoczęła działalność huta szkła. W szczycie koniunktury szklarstwa Jizerka liczyła około 450 mieszkańców, była tu szkoła, sklep, gospoda, tartak, piekarnia, kuźnie i inne warsztaty rzemieślnicze. W 1911 r. zakończono produkcję szkła. Huty położone w dolinach, wykorzystujące jako źródło energii węgiel kamienny, były bowiem wydajniejsze niż górskie huty opalane drewnem. Pod koniec XIX w. rosnąć zaczęła popularność turystyki. W niektórych domach urządzano pokoje gościnne, czasami także gospody. Po II wojnie światowej większość domów w Jizerce upaństwowiono i przekazano w użytkowanie zarządowi Lasów Państwowych. Wraz z wprowadzaniem do użytku w lasach pił spalinowych i dalszą mechanizacją prac, stopniowo odchodzili z Jizerki robotnicy leśni. Większość domów przekształcano w obiekty rekreacyjne, mniejsze na prywatne chaty letniskowe. W latach 80. XX w. okoliczne lasy dotknęła klęska ekologiczna. Monokulturowe drzewostany świerkowe, osłabione oddziaływaniem pochodzących z elektrowni zanieczyszczeń, masowo niszczone były przez korniki. Większość lasów w okolicy została wycięta. W latach 90. XX w. ośrodki wypoczynkowe przekształcono w prywatne pensjonaty i restauracje. Lasy w okolicy zostały odnowione. W pierwszej kolejności sadzono głównie świerki, ostatnio drzewostany uzupełniane są także drzewami liściastymi.

Jizerka odzyskała swój urok i dzisiaj jest idealnym miejscem na spokojny i aktywny wypoczynek w górskiej przyrodzie.

  PANSKÝ DUM

  Budynek ten, jednocześnie z hutami szkła w Jizerce, wzniósł w 1829 roku „król izerskich szklarzy” Franz Riedel.

  Na początku XX w. dom służył rekreacji, później był także użytkowany przez leśników jako budynek gospodarczy. Obiekt ten podlega dziś ochronie konserwatorskiej jako zabytek architektury. W wyglądzie zewnętrznym zachował wiele ze swojego dawnego dostojeństwa.

  Znacznie gorzej na początku 2002 r. wyglądało wnętrze domu. Jego urok trzeba było przywrócić lub raczej na nowo stworzyć z niczego. W latach siedemdziesiątych XX w. niezbyt niefachowo prowadzono tu remont, jednak adaptacja Panskiego domu na ośrodek wczasowy się nie powiodła. Tym niemniej niedokończony remont przynajmniej oszczędził i uchronił podstawowe elementy nośne budynku. Dom stał długo nieużywany, stare i odnowione przez poprzednich właścicieli elementy pomału się rozpadały. Budynek często wykorzystywali mniej lub bardziej przypadkowi i mniej lub bardziej romantyczni wędrowcy.

  Historické foto

  CHATA PYRAMIDA


  Gasthaus_zur_PyramidePyramida_s_drevemPyramida_stavba

  Dlaczego na początku XIX w. w Jizerce wybudowano kamienny obelisk „Piramida”, dokładnie nie wiadomo. Być może na pamiątkę wizyty hrabiego Clam-Gallasa w 1815 roku, a może dla upamiętnienia pierwszego wytopu szkła hutach Riedla w Jizerce w 1829 roku. Krótko po założeniu hut obok obelisku wybudowano szlifiernię szkła. Pod koniec XIX w. Kunzovie otworzyli w budynku szlifierni gospodę „U pyramidy”. Gospoda dobrze prosperowała i w 1927 roku dobudowano do niej obszerną salę z drewnianych belek łączonych na zrąb. Po II wojnie światowej gospodę Pyramida prowadziła dobrze znana turystom pani Kakrdová (z domu Kunze). W tym okresie Pyramida była jedyną gospodą w Jizerce. W latach 60. pani Kakrdová Pyramidę sprzedała. Od tego czasu obiekt często zmieniał właścicieli i gospodarzy. Niektórzy zbudowali nie pasujące do całości przybudówki, ogólny stan obiektu z czasem stawał się coraz gorszy. Mimo to Pyramida przez długi czas pozostawała centrum towarzyskim Jizerki. Wiosną 2005 roku rozpoczęto remont kapitalny obiektu, który zakończył się w kwietniu 2006 r. Obecnie Pyramida zapewnia lepszą jakość usług, udało się przy tym zachować tradycyjną atmosferę. Do odnowienia Pyramidy jako centrum towarzyskiego przyczynia się także odnowiona scena.

   SKLÁRNA

   Dawna huta szkła jest podlegającym ochronie konserwatorskiej kamiennym budynkiem wzniesionym przez rodzinę „króla izerskich szklarzy” Riedla w 1866 roku jako druga, nowocześniejsza huta szkła w Jizerce. W hucie wytapiano szkło i produkowano szklane wyroby aż do początku XX w. Jako opał do szklarskich pieców używano drewna z okolicznych lasów.

   Gdy na początku XX w. jako źródło energii zaczęto używać węgla, huty z wierzchowiny przeniesiono w doliny. Nowa huta w Jizerce zakończyła działalność w 1911 roku.

   Sklárna 1Sklárna 2Sklarna_stara_rozvaliny

   Do druhé světové války sloužila Sklárna jako turistická ubytovna. Po druhé světové válce byla využívána většinou jako skladiště, garáž a podobně. Její údržba byla značně zanedbána.

   Na sklářskou tradici Jizerky navazují tradiční Anenské sklářské slavnosti na Jizerce.

   Po roce 1990 byl objekt zrestaurován a tím zachráněn před zbořením. Nyní Sklárna slouží jako restaurace a penzion. V unikátním obrovském prostoru kamenné výrobní haly vyrostlo kryté sportoviště.

   Dopyt

   Nazwisko
   Pryjazd
   Pokoju Noci Dzieci Dorostly
   Email

   Telefon
   Dopisek

   Pansky dum i Pyramida

   Komfortowe noclegi w surowej i pięknej przyrodzie regionu górskiego Góry Izerskie. Restauracja i saloniki aż dla 100 osób, wyposażenia do prowadzenia szkoleń. Stylowe pokoje z wyposażeniem w odrestaurowanych zabytkowych obiektach. Trasy górskie dla rowerzystów, utrzymywane trasy dla narciarzy biegowych, ścieżki dla pieszych. Lasy, łąki, skały, torfowiska, górskie rzeczki.